PK 221.

Nyomtatóbarát változat

PK 221. szám*
A fizetési meghagyás ellen a kötelezett örököse (jogutóda) perújítással élhet attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor a perújítási okról tudomást szerzett, feltéve, hogy ekkor a jogelődre nézve a perújítási határidő még nem telt le.

 

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.