A joggyakorlat-elemző csoportok vizsgálati eredményeinek összefoglalói

A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata a Bszi. 29. § (1) bekezdése alapján az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati tárgyköröket a Kúria elnöke határozza meg évente. A bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat eredményéről összefoglaló véleményt készít.

"Ténybeli javítás jogerő után – perújítás a büntetőeljárásban"
Összefoglaló jelentés a büntetéskiszabás országos gyakorlatának vizsgálatáról
A keresetlevél visszautasításának vizsgálata tárgykörében felállított joggyakorlat elemző csoport összefoglaló véleménye
„A Földforgalmi törvénnyel kapcsolatos perek gyakorlata” tárgykörében felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye
A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat
A felülvizsgálati bíróság közigazgatási perekben követett hatályon kívül helyezési gyakorlata
A közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos bírósági gyakorlat
A büntetés-végrehajtási bírói gyakorlat, különös tekintettel a reintegrációs őrizetre
Munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései
A jegyző előtt indított birtokvédelmi ügyek bírósági gyakorlata

Oldalak