Például 09/29/2022
Például 09/29/2022

Tájékoztató a Kúria T.Bhar.III.10/2021. számú ügyben meghozott határozatáról

A Budapest Környéki Törvényszék a 2020. szeptember 24. napján kihirdetett ítéletével

- az I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki nagyobb vagyoni hátrányt okozó, társtettestként, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettében és 2 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségében, ezért őt 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és 600.000 forint pénzbüntetésre ítélte;

Jogi szakkönyvtárak konferenciája a Kúrián

„Tudásátadás a jogi szakkönyvtárakban” címmel rendezett közös konferenciát szeptember 14-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciójával közös szervezésben a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal és a Fővárosi Törvényszék.

A konferencia résztvevőit dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke köszöntötte, aki az ember életét végigkísérő és egy nemzet sorsát formáló könyvek jelentőségét felidézve megemlékezett az alapításának 300. évfordulóját jövőre ünneplő Magyar Királyi Curia könyvtárának történetéről, és az annak alapítását kezdeményező Mailáth György országbíróról is.

Az Adójogi Bírók Nemzetközi Egyesületének 12. közgyűlése és konferenciája a Kúrián

2022. szeptember 9-10. között a Kúria adott otthont az Adójogi Bírók Nemzetközi Egyesülete (International Association of Tax Judges, IATJ) 12. közgyűlésének és konferenciájának. A rendezvényen számos külföldi és magyar adójogi bíró, adójoggal foglalkozó egyetemi tanár és adójogász vett részt. A budapesti szakmai tanácskozás a többi között megvizsgálta a tényleges tulajdonosi jogok kérdéskörét, az egészségügyi ellátások ÁFA-mentességének joggyakorlatát és foglalkozott a nemzetközi adóegyezmények adóalanyisága megítélésének, valamint a koronavírusjárvány után adóeljárások témájával.

Oldalak