A vezetők elérhetőségei

Nyomtatóbarát változat

A Kúria bírósági vezetőivel való kapcsolattartás rendje: kizárólag írásbeli formában, postai és elektronikus úton, illetve a Kúria főbejáratánál elhelyezett gyűjtőládába történő továbbítással 

A Kúria bírósági vezetőinek és a Kúria szervezeti egységei vezetőinek neve, beosztása és elérhetősége:

A Kúria elnöke: Dr. Varga Zs. András
  elektronikus levélcíme: Kuriaelnoke@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4500
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4505

A Kúria általános elnökhelyettese: Böszörményiné dr. Kovács Katalin
  elektronikus levélcíme: Elnokhelyettes.kuria@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4519
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4515

A Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese: Dr. Patyi András
  elektronikus levélcíme: Kuria.elnokhelyettes@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4507
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4509

A Kúria főtitkára: Dr. Gyarmathy Judit
  elektronikus levélcíme: Fotitkarititkarsag@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4676,
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4740

A Kúria Büntető Kollégiumának irányításával kapcsolatos igazgatási feladatokkal megbízott tanácselnök: Dr. Csák Zsolt
  elektronikus levélcíme: CsakZsolt@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4511, (+361)-268-4510
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4512

A Kúria Közigazgatási Kollégiumának vezetője: dr. Kalas Tibor
  elektronikus levélcíme: Kalas@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4517
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4518

A Kúria Polgári Kollégiumának vezetője: dr. Orosz Árpád Gábor
  elektronikus levélcíme: Kuria.polgarikollegiumvezeto@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4519
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4515

A Munkaügyi Részkollégium irányításával kapcsolatos igazgatási feladatokkal megbízott bíró: dr. Tánczos Rita
  elektronikus levélcíme: Kuria.munkaugyireszkoll@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4578
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4753

A Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézet igazgatója: Dr. Berkes Lilla főosztályvezető
  elektronikus levélcíme: Werboczykutatointezet@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4500
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4505

A Kúria Elnöki Titkárságának vezetője: Oláh Erika osztályvezető
  elektronikus levélcíme: Kuriaelnoke@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4500
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4505

A Kúria Nemzetközi Főosztályának vezetője: dr. Höltzl Lipót főosztályvezető
  elektronikus levélcíme: International@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4749
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4748

A Kúria Költségvetési és Ellátási Főosztályának vezetője: Kovács Edit főosztályvezető
  elektronikus levélcíme: KovacsEdit2@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4524
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4738

A Kúria Költségvetési Osztályának vezetője: Dér Krisztina főosztályvezető-helyettes
  elektronikus levélcíme: DerK@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4757
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4738

A Kúria Ellátási Osztályának vezetője: Maizlné Juhász Ágnes osztályvezető
  elektronikus levélcíme: Kuria.muszakiosztaly@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4790

A Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályának vezetője: Gondos Anikó főosztályvezető
  elektronikus levélcíme: Human.kuria@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4520

A Kúria Belső Ellenőrzésért felelős munkatársa: Dr. Norris-Tari Anita osztályvezető
  elektronikus levélcíme: Kuria.belsoellenorzes@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4759
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4505

A Kúria Informatikai Osztályának vezetője: Rácz Csilla osztályvezető
  elektronikus levélcíme: Racz@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4526
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4780

A Kúria Kommunikációs Osztályának vezetője: Tahyné Dr. Kovács Ágnes osztályvezető
  elektronikus levélcíme: Kuriasajtotitkarsag@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4619

A Kúria Jogi Képviseleti Osztályának vezetője: Dr. Kun Péter osztályvezető
  elektronikus levélcíme: Kuria_jko@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4758

A Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője: Tóthné Hamar Krisztina csoportvezető
  elektronikus levélcíme: HamarK@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4713

A Kúria Ügykezelő Irodájának vezetője: Berecz Ildikó csoportvezető
  elektronikus levélcíme: Kuria.ugykezeloiroda@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4563
  telefaxszáma: (+36-1)-268-4744

A Kúria Rendészetének vezetője: Szabó György
  elektronikus levélcíme: SzaboGyorgy@birosag.hu
  telefonszáma: (+36-1)-268-4546
  telefaxszám:(+36-1)-268-4740