Például 06/08/2023
Például 06/08/2023

A Legfelsőbb Bíróság határozatával elutasította a Magyarok Világszövetsége ismételt kifogását, melyben a 2004. december 5-ei országos népszavazás újból megállapított eredményének megsemmisítését kérte

Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: (OVB) 2/2005.(I.4.) OVB határozatával - megismételt eljárásban - megállapította, hogy az országos népszavazás eredménytelen, mert az összes választópolgár több mint egynegyede nem adott a megfogalmazott kérdésre azonos választ. Határozata indokolásában kifejtette, hogy az OVB 196/2004.(XII.11.) OVB határozatával megállapította az országos népszavazás eredményét, amelyet a Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.316/2004/2. és Kvk.IV.37.315/2004/2. szám alatt hozott végzésével megsemmisített.

Szerződések semmisségének megállapítása iránt indított perben a Legfelsőbb Bíróság 2003. szeptember 22. napján kihirdetett rész- és közbenső ítéletének indokolása (LÜ-ÁPV.RT)

Az állami vállalatok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. tv. (Átv.) 21.§-a (2) bekezdésének az 1990. szeptember 18-ától hatályos szövegezése szerint az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvény) a föld fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. Az I.r. alperes jogelődje (a továbbiakban I.r. alperes) a "megfelelő" szót akként értelmezte, hogy az önkormányzatnak csak az arányos, a vállalati kötelezettségekkel csökkentett belterületi földértéknek megfelelő üzletrész, részvény adható ki.

A Legfelsőbb Bíróság K.B.K. felperesnek a S. M. Területi Államháztartási Hivatal alperes ellen jövedelempótlék iránti igényt elbíráló közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perben 2003. június hó 25. napján kihirdetett ítélete

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának

ítélete

A Magyar Köztársaság nevében!

 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága K.B.K. felperesnek a S. M. Területi Államháztartási Hivatal alperes ellen jövedelempótlék tárgyában hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében az elsőfokú bíróság ítélete ellen az alperes részéről benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálása során a 2003. évi június hó 25. napján megtartott nyilvános tárgyaláson a következo ítéletet hozta:

Oldalak