Például 12/08/2022
Például 12/08/2022

Tájékoztató a Budapesti Rendőr-főkapitányság felperesnek Toroczkai László alperes ellen kártérítési iránti perében a Kúria 2012. január 11. napján hozott döntéséről

A felperes keresetében 9.950.453 forint kártérítés  és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest a 2006. szeptember 18-án a Szabadság téren megtartott tömeggyűlés során a rendőrség felszerelésében, eszközeiben bekövetkezett és a rendőrök túlmunkája díjazásaként felmerült károk miatt. Érvelése szerint az alperes a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (Gytv.) hatálya alá tartozó tömeggyűlés szervezője volt, ezért a Gytv. 13.§ (1) bekezdése és a Ptk. 339.§ (1) bekezdése szerint kártérítési felelősséggel tartozik a tüntetésen okozott károkért.

Tájékoztató Almássy Kornél felperesnek az MDF és társa alperesek ellen személyhez fűződő jog megsértése iránti perében a Kúria 2012. január 11. napján hozott döntéséről

Egy nyilvánosságra került hangfelvételen rögzített  telefonbeszélgetésben egy vagyonvédelmi cég egyik vezetője tájékoztatta az egyik bank elnökvezérigazgatóját, hogy megbízást kapott arra, hogy egy párton belüli belső hatalmi váltás érdekében a II. r. alperesről kellene terhelő adatokat gyűjteni. Az is elhangzott, hogy az alelnök felperes van benne, ő adja le konkrétan az információ igényét.

A II. r. alperes a hangfelvétel tartalmával kapcsolatban nyilatkozatokat adott a sajtónak, illetve az I. r.alperes honlapján tájékoztató jelent meg az ügyről.

Tájékoztató a Kúria 2012. január 5-i Teljes Üléséről

Dr. Darák Péter, a Kúria 2012. január 1. napjával hivatalba lépett elnöke ünnepi felszólalásában beszélt a Kúria előtt álló, az Alaptörvényben megfogalmazott jövőbeni feladatokról. Külön kiemelte a jogegység biztosítását, és elemezte annak lehetséges eszköztárát. Köszönetet mondott a Legfelsőbb Bíróság korábbi vezetőinek, akik biztos alapot adtak ahhoz, hogy a Kúria meg tudjon felelni új típusú feladatainak.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság MÁV Általános Biztosító Egyesület ügyében hozott döntéséről

Felülvizsgálati eljárásban, mai ítéletével a Legfelsőbb Bíróság elvi éllel foglalt állást abban a jogkérdésben, hogy egy károsult (vagy vagyonbiztosítója) a felelősségbiztosító mellett sikerrel perelheti-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező károkozót.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Csongrád Megyei Főügyészség - Partiscum XI. Takarékszövetkezet ügyében hozott döntéséről

A Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság a Csongrád  Megyei Főügyészség (felperes) és a Partiscum XI. Takarékszövetkezet (alperes) közötti jogvitában, amely az általános szerződési feltételek megtámadására irányult (elsőfokon a Csongrád Megyei Bíróság, másodfokon a Szegedi Ítélőtábla járt el) a következő részítéletet hozta.
 

Oldalak