Például 09/24/2023
Például 09/24/2023

Tájékoztató az I. r. alperes felülvizsgálati kérelméről

Az I. r. alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria rész- és közbenső ítéletével a jogerős rész- és közbenső ítélet felülvizsgálattal nem támadott rendelkezését nem érintette, felülvizsgálattal támadott rendelkezését részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú rész- és közbenső „részítéletet” részben megváltoztatta, és a felperesnek a 2008. január 1. napját követő szerződésszegésből eredő kártérítés iránti keresetét az I. r. alperessel szemben is elutasította. Egyebekben a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta.

Dr. Darák Péter, Dr. Kónya István és Dr. Orosz Árpád a JeMA tudományos konferenciáján

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke részt vett, és felszólalt 2012. április 18-án a Jogesetek Magyarázata (JeMA) c. lap tudományos konferenciáján, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán "A bírói jog térnyerése a magyar jogrendben - a "precedensek" szerepe a magyar joggyakorlatban" címmel rendeztek.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.982/2011. számú ügyében hozott határozatról

Az 1998-ban indult perben az I.r. felperesi kft. ügyvezetője, a II.r. felperes élettársi közös vagyon megosztása címén érvényesített igényt az alperessel szemben, az utóbbi körben az alperes a II. r. felperessel szemben viszontkeresettel élt. Az 1990-1995 között fennállott élettársi kapcsolatból eredően a II. r. felperes és az alperes között között több lakó-, üdülő-, illetve üzlethelyiség ingatlan közös tulajdonának megszüntetése, két ingatlan eladásából származó vételár megosztása és kölcsönösen előterjesztett használati díjak tekintetében volt vita.

Oldalak