Például 09/29/2022
Például 09/29/2022

Közlemény a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának Kfv.III.39.098/2011/7. számú elvi határozatáról

Az ítélet elvi megállapításai:

A bentlakásos szociális és intézményben használt lakrész átalakítási költségei 2011. január 1. napjáig a gondokolt és az intézmény között kötött megállapodás alapján a gondokolt megtakarításaiból nem voltak finanszírozhatóak.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke előadása a kecskeméti Jogásznapon

Előadásában dr. Darák Péter szólt a Kúria és az Alkotmánybíróság rendszeresebb párbeszédének tervéről, a várható új feladatokról, új hatáskörökről, az önkormányzati normakontrollról, a valódi alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatos eljárásokról. Érintette az igazgatási és szakmai vezetés kettéválását, az új hatásköröket, a jogegység biztosítását s ennek eszközeit.

Tájékoztató a Kúria 2012. január 23. napján megtartott küldöttválasztó Teljes Üléséről

A Kúria Teljes Ülését Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke nyitotta meg, majd  tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy az ülés tárgya  küldöttválasztás az Országos Bírósági Tanács (OBT ) tagjait választó küldöttértekezletre.

Oldalak