Például 01/27/2022
Például 01/27/2022

Vadászati szolgáltatással és trófeaértékessel kapcsolatos számlázás jogszerűsége /1990. évi XCI. tv. 1. §, 66/G. §, 2000 évi C. tv. 156-166. §, 1992. évi LXXIV. tv. 6. §/

A felperes egyéni vadászati és bizományosi megállapodások alapján - bérvadászat útján - gyakorolta vadászati jogát, ezzel kapcsolatosan számlákat bocsátott ki. Ezekben, ha a külföldi vadász a trófeát kiléptette az országból, a termékexportra figyelemmel 0 %-os általános forgalmi adót /továbbiakban: áfát/ tüntetett fel, szervezési díj, illetve export manipuláció címén, 25 %-os áfával, egyéb vadászati szolgáltatást, trófeabírálatot, állategészségügyi vizsgálatdíjat; 12 %-os áfával pedig étkezést, szállást számlázott.

Kellő körültekintés megállapíthatóságának feltétele az adóköteles tényállás kapcsán /1992. évi LXXIV. tv. 44. §/

A felperes 2001. II-III-IV. negyedévi, 2002. I-IV. negyedévi bevallásaiban előzetesen felszámított általános forgalmi adót /továbbiakban: áfa/ vont le B. János által kibocsátott 55 db számla alapján, amelyek áfa-tartalma 15.878.000 Ft volt. B. J. egyéni vállalkozói tevékenységét 2001. március 9-én megszűntette, vállalkozói igazolványát az önkormányzati adóhatóságnak visszaadta.

Keretengedélytől eltérő vámtarifaszámra vonatkozó szakvélemény alapján előírható-e visszamenőlegesen adófizetési kötelezettség /2003. évi XCI. tv. 215. §/

A vámhivatal a felperesnél - 1998. január 1-től 2000. október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan - a jövedéki adókötelezettséget ellenőrizte. Ennek eredményeként hozott elso fokú határozatban - jövedéki törvénysértés miatt - kötelezte a felperest 3.481.793.196 Ft jövedéki adó, 3.481.655.196 Ft adóbírság, 10.000 Ft mulasztási bírság megfizetésére. Az első fokú közigazgatási határozat indokolása szerint /I/4. pont/ az X., Y., Z.

Az önkormányzat a címzett és céltámogatással megvalósult beruházás Áfa-ját nem igényelheti vissza, nem helyezheti levonásba /1992. évi LXXIV. tv. 33. §, 1992. évi LXXXIX. tv. 10. 19. §/

Az adóhatóság a felperesnél 1997. év május hónapra vonatkozóan általános forgalmi adó (továbbiakban: Áfa) adónemben kiutalás előtti ellenőrzést végzett. Az adóhatóság az első fokú határozatban a felperes terhére adókülönbözetet írt elő, amit jogosulatlan visszaigénylésnek minősített. Az alperes határozatában az első fokú határozatot megváltoztatva az adókülönbözet és jogosulatlan visszaigénylés összegét 14.476.000 Ft-ra módosította, az első fokú határozat egyéb rendelkezéseit helybenhagyta. Határozatában a felperes által fizetendő Áfa tekintetében több megállapítást tett.

Oldalak