Például 12/08/2022
Például 12/08/2022

Tájékoztató a Kúria Mpk.VIII.10.051/2022/4. számú végzésről a 2022. január 31-én megtartott pedagógus sztrájk tárgyban

A kérelmezők kérelmükben a még elégséges szolgáltatás megállapítását kérték a meghirdetett figyelmeztető sztrájk idejére. A kérelmezett viszontkérelmet terjesztett elő, melyben a figyelmeztető sztrájk jogellenességének megállapítását kérte.

A Fővárosi Törvényszék végzésével megállapította, hogy a kérelmezők által kezdeményezett 2022. január 31. napján 8.00 óra és 10.00 óra közötti időszakban meghirdetett kétórás figyelmeztető sztrájk megtartása jogszerű.

Ünnepi Teljes Ülés és bírói szeminárium az Emberi Jogok Európai Bíróságán

Ünnepi Teljes Ülést tartott az Emberi Jogok Európai Bírósága június 24-én, Strasbourgban. Az eseményen Robert Spano, a testület elnökének meghívására dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke is részt vett.

Az ülésen Spano elnök úr az Emberi Jogok Európai Bíróságának tevékenységét értékelve adott összefoglalást az elmúlt év eredményeiről.

299 éves a Kúria mint állandó bíróság

Az Aranybulla 1222-ben és Magyarország későbbi törvényei is tartalmaznak rendelkezéseket a Kúriáról. A jogtörténészek álláspontja szerint, amit a 100., illetve 200. évforduló megünneplése is alátámaszt, az állandó bíróságként történt letelepítésről rendelkező 1723. évi XXV. törvénycikk elfogadása, 1723. június 19-e tekinthető alapítási időpontnak.

Isten éltesse a Kúriát, bíráit és munkatársait!

Oldalak