Például 02/04/2023
Például 02/04/2023

Jogi szakkönyvtárak konferenciája a Kúrián

„Tudásátadás a jogi szakkönyvtárakban” címmel rendezett közös konferenciát szeptember 14-én a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciójával közös szervezésben a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal és a Fővárosi Törvényszék.

A konferencia résztvevőit dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke köszöntötte, aki az ember életét végigkísérő és egy nemzet sorsát formáló könyvek jelentőségét felidézve megemlékezett az alapításának 300. évfordulóját jövőre ünneplő Magyar Királyi Curia könyvtárának történetéről, és az annak alapítását kezdeményező Mailáth György országbíróról is.

Az Adójogi Bírók Nemzetközi Egyesületének 12. közgyűlése és konferenciája a Kúrián

2022. szeptember 9-10. között a Kúria adott otthont az Adójogi Bírók Nemzetközi Egyesülete (International Association of Tax Judges, IATJ) 12. közgyűlésének és konferenciájának. A rendezvényen számos külföldi és magyar adójogi bíró, adójoggal foglalkozó egyetemi tanár és adójogász vett részt. A budapesti szakmai tanácskozás a többi között megvizsgálta a tényleges tulajdonosi jogok kérdéskörét, az egészségügyi ellátások ÁFA-mentességének joggyakorlatát és foglalkozott a nemzetközi adóegyezmények adóalanyisága megítélésének, valamint a koronavírusjárvány után adóeljárások témájával.

A Kúria közleménye a bírói pályázatok elbírálási gyakorlatáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 103. § (3) bekezdés f) pontja értelmében az Országos Bírói Tanács (OBT) évente közzéteszi véleményét a Kúria elnökének a bírói, valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálása tekintetében folytatott gyakorlatáról. A törvények értelmében tehát az OBT álláspontja bármiféle jogkövetkezmény nélküli vélemény.

A Kúria közleménye

A Kúria elnökének semmilyen szerepe nincs az ítélőtáblai pályázatok elbírálásában.

Magyarország alkotmányos rendje nem engedi a bírák családi kapcsolatainak vizsgálatát pályázatok elbírálása során. Képtelenség is lenne a bírósági vezetők hozzátartozóit sajátos végzettségüktől, hosszú tanácselnöki és több évtizedes bírói tapasztalatuktól függetlenül kizárni a pályázatokból.

Össze nem függő események összekapcsolt bemutatása érdekes lehet, de valós nem.

Budapest, 2022. augusztus 15.

A Kúria Kommunikációs Osztálya

Oldalak