Például 02/04/2023
Például 02/04/2023

Tájékoztató a Kúria terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban letartóztatás megszüntetése és bűnügyi felügyelet elrendelése tárgyában 2022. október 27-én meghozott döntéséről

A terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények miatt B. Gy. és társai ellen folyamatban lévő büntetőügyben a Kúria a Bpkf.II.1168/2022/4. számú végzésével B. Gy. I. rendű vádlott letartóztatását megszüntette és a másodfokú eljárás befejezéséig a bűnügyi felügyeletét rendelte el, amelynek keretében előírta, hogy a tartózkodási helyéül szolgáló ingatlant nem hagyhatja el. A bűnügyi felügyelet szabályai betartásának ellenőrzésére a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazását rendelte el.

A bírói függetlenség intézményi garanciái – A Kúria Werbőczy Intézete részkutatási projektjének első eredményei

A Kúria kiemelt figyelmet fordít a bírói függetlenség és az igazságszolgáltatás függetlensége elemeinek, tradícióinak, illetve kihívásainak feltárására, ezért 2022. áprilisában önálló kutatást indított ebben a tárgykörben a Kúria Werbőczy Kutatóintézetének közreműködésével.

A román Alkotmánybíróság elnöke a Kúrián

Udvariassági látogatáson fogadta dr. Marian Enache urat, a román Alkotmánybíróság elnökét dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke október 19-én. A román delegáció tagjai közt dr. Gheorghe Stan alkotmánybíró mellett magyar ajkú résztvevők is voltak: dr. Varga Attila alkotmánybíró és dr. Benke Károly alkotmánybírósági tanácsadó. A Kúria részéről dr. Csák Zsolt, a Büntető Kollégium vezetője, dr. Orosz Árpád, a Polgári Kollégium vezetője és dr. Höltzl Lipót, a Nemzetközi Főosztály vezetője volt jelen a konzultáción.

Az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) delegációjának látogatása a Kúrián

2022. október 18-án az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának (ENCJ) küldöttsége tett látogatást a Kúrián.

A delegációt Filippo Donati úr, az ENCJ jelenlegi elnöke vezette, és jelen volt Dalia Vasariene asszony, az ENCJ ez év végén hivatalba lépő megválasztott új elnöke is.

Oldalak