Például 10/22/2021
Például 10/22/2021

A szigorított védekezés ideje alatt érvényesülő intézkedésekről

A 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a szigorított védekezés ideje alatt 2021. március 8. napjától kezdődően személyes jelenléttel általában a Kúrián sem tartható tárgyalás és nyilvános ülés. Az ezzel összefüggésben szükséges intézkedéseket az eljáró tanács elnöke hozza meg.
A Kúrián a személyes ügyfélfogadás szünetel, a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt előterjesztett igazolási kérelem

Az elmúlt időszakban érkezett panaszokra tekintettel a Kúria kollégiumai haladéktalanul áttekintik a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt előterjesztett igazolási kérelmek elbírálásával kapcsolatos gyakorlatot. Ha ennek eredményeként indokolt, a Kúria elnöke jogegységi eljárás lefolytatását kezdeményezi.

Budapest, 2021. március 2.

A Kúria Kommunikációs Osztálya

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése jogszerűségének tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.146/2020. számú határozatáról.

A felperes közalkalmazotti jogviszonyban állt az alperesnél, munkaköri feladatainak ellátása keretében közgazdasági jellegű tárgyakat oktatott. Etikai tárgyú panaszok beérkezését és az etikai bizottság vizsgálatát követően az alperes 2018. június 11-én kelt intézkedésével a felperes közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 33/A. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással rendkívüli felmentéssel megszüntette.

Oldalak