Például 06/23/2022
Például 06/23/2022

Ismételten Dr. Varga Zs. Andrást választották a Velencei Bizottság Alkotmánybírósági Albizottságának alelnökévé

2021. december 10-én és 11-én tartotta az Európa Tanács Velencei Bizottsága 129., - idei negyedik, egyben utolsó - plenáris ülését, amelyen az Alkotmánybírósági Albizottság (Sub-Commission on Constitutional Justice) alelnökévé ismételten Dr. Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét választották, aki 2013 októbere óta tagja a Velencei Bizottságnak, az alelnöki tisztséget pedig 2019 és 2021 között már betöltötte. 

2021. december 14.

a Kúria Kommunikációs Osztálya

Tájékoztató a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.029/2021/4. számon hozott határozatáról

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a törvényességi felügyeletet ellátó kormányhivatal indítványára megsemmisítette Gödöllő város útjainak és lakókörnyezetének védelméről, a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló 14/2021. (V. 17.) önkormányzati rendeletének útfenntartási hozzájárulási díj bevezetésére vonatkozó egyes rendelkezéseit és megállapította, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendelkezései sem lépnek hatályba.

Kollégiumvezetői és kollégiumvezető-helyettesi kinevezések a Kúrián

Dr. Varga Zs. András elnök úr ünnepélyes keretek között 2021. december 1-én kinevezési okiratokat adott át a Kúria Dísztermében.

A Büntető Kollégium kollégiumvezetői álláshelyére Dr. Csák Zsolt tanácselnök urat nevezte ki 2021. november 15. napjától. Dr. Csák Zsolt | Kúria (kuria-birosag.hu)

A Közigazgatási Kollégiumban két kollégiumvezető-helyettesi álláshely megpályázásra volt lehetőség.

A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2020. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében

A Kúria elnöke Dr. Varga Zs. András 2021. december 2-án tájékoztatta az Országgyűlést arról, hogy hogyan érintették a Kúriát 2020-ban a jogszabályi változások. A közigazgatási (és közszolgálati) ügyekben megszűnt a törvényszékek és – az eredetileg a Kúria tehermentesítésére létrehozott - ítélőtáblák másodfokú hatásköre, és a Kúria vált általános másodfokú bírósággá; valamint megszűnt a törvényszékek elsőfokú hatásköre a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásokban, és ezekben – a feloszlatás kivételével – immár első és végső fokon a Kúria jár el.

Oldalak