Tájékoztató Vállalkozói díj visszakövetelése teljesítési igazolás kiállítása után tárgyában a Pfv.V.21.102/2018/7. számú egyedi ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. szeptember 13.

A peres felek informatikai rendszer fejlesztésére kötöttek alvállalkozási szerződést. Az alperes mint vállalkozó egyes teljesítési egységeinek (ún. mérföldköveknek) a teljesítését a felperesi megrendelő a szerződésnek megfelelően írásbeli teljesítési igazolásokkal leigazolta, azok díjait kifizette.

A felek szerződésének megszűnését követően a felperes az alperes nemteljesítésére hivatkozva – egyéb kereseti kérelmei mellett – több teljesítési egység tekintetében kifizetett alvállalkozói díj visszafizetésére kérte kötelezni az alperest. Az alperes a teljesítési igazolásokra hivatkozva a kereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság az érintett körben egy kereseti kérelem vonatkozóan a teljesítés elmaradását igazoltnak ítélte, e tekintetben az alperest visszafizetésre kötelezte, míg egyebekben a keresetet – a nemteljesítés bizonyítatlansága miatt – alaptalannak ítélte és elutasította. A másodfokú bíróság jogerős ítéletében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

A felek felülvizsgálati kérelmei folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Ítélete indokolásában rámutatott: ha a megrendelő a munkák vállalkozó általi elvégzéséről teljesítési igazolásokat állított ki, a számla benyújtásához írásban hozzájárult és a vállalkozói díjat kifizette, akkor őt terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a leigazolt munkák, illetve azok egy részének teljesítése nem történt meg. A teljesítési igazolás tehát a bizonyítási teher megfordulását eredményezi, az ellenbizonyítás a jogosultat (megrendelőt) terheli.

Budapest, 2018. szeptember 13.

A Kúria Sajtótitkársága