Tájékoztató településképi bejelentési eljárással kapcsolatos döntésről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. december 13.

A Kúria a Kfv.IV.37.159/2018/4. számú ügyben hozott határozatot.
Ha egy adott időszakra vonatkozó közterület-használat úgy keletkezik, hogy a településképi bejelentésre a polgármester nem nyilatkozik, a fél az adott időszakon túl a településképi igazolás egy éves érvényességi idejére nem hivatkozhat.

A felperes településképi bejelentéssel élt az alperes polgármesteréhez abból a célból, hogy 2015. november 9-től 2015. december 31-ig tervezett időtartamra karácsonyi vásár céljából – közterületen – pavilonokat helyezhessen el. A polgármester a bejelentésre nem reagált, tiltó határozatot nem hozott. 2015. december 31-ét követően a felperes a pavilonokat elszállíttatta, majd bejelentés nélkül 2016 tavaszi és téli időszakra újra kihelyezte. A polgármester helyszíni szemle alapján hozott határozataiban a bejelentés nélküli, szabálytalanul elhelyezett pavilonok eltávolítására és a közterület kihelyezés előtti állapotának a helyreállítására kötelezte a felperest. A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes az elsőfokú határozatokat helybenhagyta.

A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, ugyanis azáltal, hogy a polgármester nem tiltotta meg nyolc napon belül a tevékenység végzését, a településképi igazolás érvényességi ideje egy év és egy év még nem telt el. A bíróság a felperes keresetét elutasította. A felperes ezt követően felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, amely alapján, a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta. A Kúria szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a felperest a kérelmezett jog 2015. november 9-től 2015. december 31-ig terjedő időre illette meg. Arra tekintettel, hogy a polgármester településképi eljárást nem folytatott le, a felperes településképi igazolás egy éves érvényességére nem hivatkozhat. A felperes 2016-ban településképi bejelentést nem tett, ezért a polgármester a helyszíni szemle alapján a településképi kötelezési eljárást hivatalból megindíthatta. A Kúria rámutatott, hogy a polgármester jogosult volt a helyi értékvédelmi kötelezettség teljesítése érdekében előírni a pavilonok bontását, mivel többek között a tűzvédelmi szakvélemény hatálya nem terjedt ki a 2016 tavaszi-őszi időszakra. Kifejtette, hogy a bíróság helytállóan állapította meg, hogy a bejelentés hiánya megakadályozta a polgármestert annak vizsgálatában, hogy a tevékenység megfelel-e az előírt követelményeknek.

Budapest, 2018. december 13.

A Kúria Sajtótitkársága