Tájékoztató a Pfv.V.21.356/2016. sz. egyedi ügyben, metróvonal építésére irányuló vállalkozási szerződés értelmezése tárgyában

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2016. szeptember 26.

I.

A felek között vállalkozási szerződés jött létre a „Budapesti IV. sz. metróvonal I. szakasz 02. sz. szerződés – vonalalagutak és kapcsolódó műtárgyak” megvalósítására.
A szerződés alapján a felperesi vállalkozót Teljesítési Biztosíték nyújtásának kötelezettsége terhelte, amelyet bankgarancia formájában nyújtott. A szerződés rendelkezései szerint a sikeres átadás-átvételt követően a Teljesítési Biztosíték összegét 50 %-kal csökkenteni kell, és ettől az időponttól Jótállási Garanciaként kell működnie.
A dokumentált átadás-átvételt követően az alperes ún. mérnöki határozatokban megállapított követeléseire hivatkozva a bankgarancia lehívását kezdeményezte 10.370.292,50 Euró összegben. A bank a kért összeget az alperesnek átutalta, majd az ebből eredő követelését a felperesi konzorcium egyik tagja által nyújtott viszontgarancia lehívásával elégítette ki. A felperes a tagja által nyújtott viszontgarancia összegét és kamatait a tagjának megfizette.

A felperes keresetében 10.109.085,06 Euró és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest kártérítés címén, az általa a tagjának a viszontgarancia teljesítése miatt átutalt összeget időközben választott bírósági határozatban részére megítélt részösszeggel csökkentve.

A bíróság jogerős ítéletében az alperest a kereset szerinti összeg megfizetésére kötelezte.

Az alperes felülvizsgálati kérelme alapján lefolytatott felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A szerződés általános és különös feltételeinek értelmezésével megállapította, hogy az alperes a bankgarancia lehívásával a szerződést megszegte. Rámutatott: a sikeres átadás-átvételt követően a bankgarancia funkciója kizárólag az alperes szavatossági igényeivel kapcsolatban volt igénybe vehető. Ezért az alperes a jogellenes magatartásával felperesnek okozott kár megtérítésére köteles.

II.

A Kúria nem találta jogszabálysértőnek a bíróság azon következtetését sem, hogy az alperes által előterjesztett beszámítási kifogás a rendes bíróság előtti eljárásban nem vizsgálható, a felek szerződésébe foglalt választott bírósági kikötésre figyelemmel.

Budapest, 2016. szeptember 26.

A Kúria Sajtótitkársága