Tájékoztató a Pfv.V.21.132/2014/5.számú ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2014. október 14.

A peres felek között 2008. június 11-én – tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - vállalkozási szerződés jött létre a „Kormányzati negyed építéséhez kapcsolódóan Gépészeti Üzletág funkcióinak kitelepítése Istvántelekre” generálkivitelezői tevékenység ellátására. A szerződést két ízben módosították. A felek között elszámolási vita keletkezett.

A felperes kereseti kérelmében 55.000.000 forint és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest, figyelemmel arra, hogy az általa nyújtott bankgarancia lehívására jogsértően került sor.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, ezen túl a felperessel szemben viszontkereseti kérelmet is előterjesztett. Módosított viszontkereseti kérelmében 451.884.543 forint megfizetésére kérte kötelezni a felperest a vállalkozási szerződés több jogcímen megállapítani kért érvénytelensége miatt. Ezen túlmenően kérte kötelezni a felperest 74.791.667 forint megfizetésére is a Ptk. 318. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy a felperes a tartalékkeret terhére elszámolt többletköltségei vonatkozásában megsértette tételes elszámolási kötelezettségét.

A felperes ellenkérelmében a viszontkereset elutasítását kérte.

Az elsőfokú bíróság a fellebbezés hiányában 2012. január 20-án jogerőre emelkedett 2.G.40.800/2011/23. számú részítéletével a felperes keresetének helyt adott, és kötelezte az alperest 55.000.000 forint és kamatai, valamint a perköltség megfizetésére.

A viszontkereseti kérelem tárgyában tovább folytatódó eljárásban az elsőfokú bíróság a felperest kötelezte az alperes részére 66.791.667 forint és kamatai megfizetésére, ezt meghaladóan a viszontkereseti kérelmet elutasította. A peres felek közötti vállalkozási szerződést egyik jogcímen sem találta érvénytelennek, a 74.791.667 forint összegű alperesi követelés vonatkozásában megállapította, hogy ezen összeggel nem csökkentették a vállalkozói díjat, hanem azt kifejezetten a tartalékkeret terhére számolták el. A felperes a három havi cégköltségen kívül az alperes részére a tartozatlanul megfizetett összegeket köteles visszafizetni.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a per főtárgya tekintetében helybenhagyta, a perköltségre vonatkozóan részben megváltoztatta.

A jogerős ítélet felperest marasztaló rendelkezéseivel szemben a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet.

A Kúria a kiemelt jelentőségű perben megállapította, hogy a jogerős ítélet felülvizsgálati kérelemmel érintett rendelkezései a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott okból nem jogszabálysértőek, azaz a jogerős ítélet nem sérti a Ptk. 4. § (1) bekezdését, 316. § (1) bekezdését, 318. § (1) bekezdését, 339. § (1) bekezdését, valamint a 361. § (1) bekezdését, a felperes szerződésszegés jogcímén köteles a tartalékkeret terhére elszámolt, ugyanakkor ténylegesen fel nem merült költségi visszafizetésére.

Budapest, 2014. október 14.

A Kúria Sajtótitkársága