Tájékoztató a Kúria Büntető Jogegységi Tanácsának a TÉSZ alkalmazhatóságáról hozott 2/2015. BJE számú jogegységi határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. július 1.

A Kúria elbírálva a Büntető Kollégium vezetőjének 2015.  június 17-én kelt indítványát, jogegységi határozatban mondotta ki, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (TÉSZ) kialakult ítélkezési gyakorlatától eltérésre a hatályos jogszabályok, az EJEB esetjoga,  alkotmánybírósági döntés, és a Kúria Bfv.II.1812/2014/7. számú, 2015. június 11-én kihirdetett felülvizsgálati határozata nem adnak okot.
Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásból kizárását nemzetközi szerződés nem tiltja. A jogintézmény az alkotmányos jogrend része.

A jogegységi határozat emellett értelmezését adta a nemzetközi emberi jogi szerv döntése alapulvételével történő felülvizsgálati eljárás és határozathozatal rendjének, tartalmának, korlátainak. Ebben a körben kifejtette, hogy a nemzetközi szerződésnek megfelelő határozat meghozatala nem közvetlenül az Egyezmény - mint ítélkezésre szolgáló anyagi vagy eljárási jogszabály – alapján, hanem az emberi jogi szerv döntésének magyar jogrendszerbe beillesztésével, a büntetőeljárási törvény szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatásával, az egyezmény-sértéssel nem érintett hatályos jogszabályok alkalmazásával történik.

Budapest, 2015. július 1.

Kúria Sajtótitkársága