Tájékoztató a Kfv.III.35.225/2015. számú ügyben becslési eljárásban hozott adóhatósági határozat felülvizsgálata során irányadó szempontokról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2015. október 6.

Az adóhatóság jogerős határozatában felperes terhére két adóévre személyi jövedelemadó és százalékos egészségügyi hozzájárulás adónemekben – becslést alkalmazva – adóhiányt állapított meg, és az adóhiány után felperest adóbírság és százalékos egészségügyi hozzájárulás (Eho) megfizetésére kötelezte.

A felperes a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte, vitatva a becslés jogalapját és módszerét, az  adóbírság vonatkozásában az alkalmazandó jogot, továbbá – az Eho adónemben tett megállapítással összefüggésben – a személyi jövedelemadó adónemben figyelembe vett adóalapot és számított adót.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította.

A felperes felülvizsgálati kérelme folytán a Kúria 2015. szeptember 30-án hozott döntésében hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. A Kúria megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a becslés jogalapja és módszere, valamint az adóbírságra alkalmazandó jog tekintetében jogszerűen döntött, indokolási kötelezettségének azonban nem tett eleget abban a körben, mely a személyi jövedelemadó adóalapjának és összegének vitatására vonatkozott.

Budapest, 2015. október 6.

A Kúria Sajtótitkársága