Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Állam ellen indított perekben hozott jogerős határozatokkal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmek elbírálásának rendjéről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2014. október 31.

A Kúria Polgári Kollégiumának az alábbi tanácsai járnak el a fent említett ügyekben:

1) G.VII. tanács
2) P.VI. tanács
3) P.V. tanács
4) P.I. tanács

Az ügyeknek a felsorolt tanácsokra történő kiosztása a felülvizsgálati kérelmek Kúriához történő beérkezésének időrendi sorrendjében akként történik, hogy először a G.VII. tanácsra 4 ügy, majd a P.VI. tanácsra 4 ügy, ezt követően a P.V. tanácsra 4 ügy, majd a P.I. tanácsra 2 ügy kerül kiosztásra.
Az ezt követően érkező további ügyekben a kiosztás a fenti sorrendben ismétlődik.

Budapest, 2014. október 31.

A Kúria Sajtótitkársága