A Kúria elnökének részvétele a Nemzetközi Büntetőbíróság online konferenciáján

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2022. január 24.

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke 2022. január 20-án részt vett a Nemzetközi Büntetőbíróság online módon megtartott, negyedik évnyitó ünnepi ülésén és bírói szemináriumán.

A szeminárium témája a bírókra vonatkozó fegyelmi eljárások rendje, illetve a bírók fegyelmi felelősségre vonásának rendszere volt.

A Nemzetközi Büntetőbíróság azért tartja szükségesnek megismerni a Római Statútum Részes Államaiban e körben alkalmazott nemzeti szabályozási rendszereket, mert meg kívánja reformálni a saját bíróira vonatkozó fegyelmi felelősségi mechanizmust.

A Kúria elnöke a hazai és a Velencei Bizottság tagjaként szerzett tapasztalatai alapján – személyes véleményeként – kifejtette, hogy a lehető legegyszerűbb szervezet és eljárás valószínűleg a leghatékonyabb. Általában a bíróságok tekintetében elegendő egy sajátos elsőfokú szolgálati bíróság, a másodfokú elbírálásra a legfelsőbb bíróságok minden további nélkül alkalmasak. A legfelsőbb szintű és a nemzetközi bíróságok esetén nincs szükség különleges szervezetre. A teljes ülés – nagy létszámú bíróság esetén a véletlenszerűen kiválasztott kisebb tanács – és a szokásos eljárási szabályok alkalmazása kézenfekvő és a függetlenséget sem befolyásolja hátrányosan.

Budapest, 2022. január 24.

A Kúria Kommunikációs Osztálya