A Kúria elnökének beszámolója az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt: ’A Kúria jelenleg a legleterheltebb magyar bíróság’

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2021. október 26.

A szakbizottság, a Kúria által a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett 2020. évi tevékenységéről elkészített országgyűlési beszámolóját vitatta meg. Dr. Varga Zs. András elnök úr a meghallgatás elején jelezte, hogy sajátos helyzetben tesz eleget kúriai elnöki kötelezettségének, mert a 2020 -as évről készített beszámoló még Dr. Darák Péter elnök úr munkáját foglalja össze.

Az évtizedes igazságügyi átalakulás jelentős mérföldkövei ismertetése után hangsúlyozta, hogy a Kúria különleges felsőbíróság, mert bár egy a magyar általános bíróságok közül, mégis más, mert alkotmányos meghatározottsága folytán biztosítja a jogegységet. Kiemelte a Kúria híd szerepét a többi magyar bíróság, valamint a másik három felsőbíróság relációjában.

Rávilágított, hogy a Velencei Bizottság két hete közzétett véleménye üdvözölte és eredményesnek értékelte a Kúria eddigi jogegységi tevékenységét, melynek sikere a megelőző modellezésnek is köszönhető.

Bemutatta az Igazságügyi Bizottságnak azt is, hogy a covid19 járvány következtében kialakult veszélyhelyzet idején a Kúria – amellett, hogy minden egyes bírója és dolgozója megfeszítetten dolgozott – milyen intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az elektronikus munkavégzésre való átállás és visszaállás is zökkenőmentes lehetett. Ebben az időszakban a befejezett ügyek száma meghaladta beérkező ügyek számát. Az adatok azt mutatják, hogy 2021-ben 2020-hoz képest a Kúriára érkezett ügyek száma 30 %-kal megnövekedett, miközben a Kúrián ténylegesen ítélkező bírák száma nem változott, így a Kúria pillanatnyilag az ország legleterheltebb bírósága.

A Kúria jelezte az Országos Bírósági Hivatal (OBH) irányába leterheltsége súlyos fokát, valamint a prognosztizálható további jelentős ügyteher növekedést, mellyel a 2022. év első felében szembe nézni kényszerül.

Dr. Varga Zs. András elnök úr a fentiekről szóló részletes tájékoztatás megadása mellett utalt arra, hogy bár a Kúria önálló jogalkotási kezdeményezésre nem rendelkezik hatáskörrel, de ennek szükségességét jelezheti, és megfelelő jogalkotási indítvány benyújtása esetére kérte az Országgyűlés támogatását.

A Bizottság egyhangúlag, tartózkodás nélkül támogatta a beszámoló elfogadását.

Dr. Varga Zs. András elnök úr megköszönte az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának a beszámoló elfogadását elődje, Dr. Darák Péter elnök úr-, valamint a Kúria minden bírója és munkatársa, nevében is.

A dokumentum elérhető az Országgyűlés honlapján.

2021. október 26.

a Kúria Kommunikációs Osztálya