A Kúria döntést hozott földforgalmi ügyben, az elővásárlási jogosult személyes jognyilatkozattételét illetően

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. december 10.

A Kúria a Kfv.II.37.899/2017/8-as számú ügyben hozott határozatának tájékoztatója. 
A Földforgalmi törvény 21.§ (4) bekezdése – ahogy a (3), (5), (6), (7) bekezdés is - az elővásárlásra jogosult kötelezettségét fogalmazza meg. E szabály szerint a jogosult nyilatkozatát személyesen köteles átadni a jegyzőnek és köteles előtte személyazonosságát igazolni, aláírását a sajátjának elismerni. Csak akkor lehet úgy tekinteni, hogy az elővásárlásra jogosult e jogával nem élt, ha ezt a kötelezettségét az elővásárlásra jogosult mulasztja el. A jegyzői záradékolás hiánya, mint mulasztás ilyen következményre nem vezethet a Földforgalmi törvény 21.§ (9) bekezdése alapján. Az elővásárlásra jogosult a közigazgatási perben bizonyíthatja, hogy a rá háruló kötelezettségeit teljesítette.

Budapest, 2018. december 10.

A Kúria Sajtótitkársága