Például 09/28/2021
Például 09/28/2021

A Kúria helyben hagyta a Klubrádió keresetét elutasító elsőfokú határozatot

Tájékoztató a Kúria Kf.V.40.072/2021/7. számú ítéletéről, amelynek elvi tartalma szerint: nem lehet megújítani a médiaszolgáltatási jogosultságot, ha a Médiatanács végleges határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Mttv.) foglalt rendelkezéseket ismételten megszegte.

A jubileumi jutalomra való jogosultság nem függ attól, hogy az igényt egy korábban hatályban volt jogállási törvény alapján nem érvényesítették

A felperes 2013. január 15. napjától került kinevezésre az alperes járási hivatal építési hivatala állományába kormányzati szolgálati jogviszonyba. Jogszabályváltozás következtében kinevezésekor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján elismert kormánytisztviselői jogviszonyának kezdő időpontja 1984. március 2. napja, a jubileumi jutalomhoz elismert kormánytisztviselői jogviszonyának kezdő időpontja 21 év 6 hónap 14 nap figyelembevételével 1991. július 1. napja volt. 2016.

Új alkotmánybíró a Kúriáról

Dr. Márki Zoltán kúriai kollégiumvezető urat az Országgyűlés titkos szavazással 2021. június 22. napjával alkotmánybíróvá választotta.

Dr. Márki Zoltán a Kúria Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője, a 2020. októberében megüresedett alkotmánybírói helyet tölti be. Megbízatása tizenkét évre szól.

Az Országgyűlés - kétharmados többséggel - az Alkotmánybíróság tagjait kiemelkedő tudású elméleti jogászok, vagy legalább húszévi szakmai gyakorlattal rendelkező jogászok közül választja.

Oldalak