A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. február 26.

Tájékoztató a Pfv.V.20.282/2018/6. számú egyedi ügyben.
A pályázati eljárásban győztes pályázó és a kiíró tulajdonos közötti szerződést bíróság hozta létre jogerős ítéletével. Az ezt követően a felperesek által kezdeményezett peres eljárásban a bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a korábbi eljárásban született ítélet hatálya kizárja-e a felperesek szerződés hatálytalanságával kapcsolatos jelen perben történő igényérvényesítését.
A másodfokú bíróság jogerős permegszüntető végzésében arra mutatott rá, hogy a felek közti jogvitát érdemben lezáró konstitutív jogerős ítélethez anyagi jogerőhatás fűződik, amelynek az erga omnes hatálya kizárja, hogy a már elbírált anyagi jogviszonyt utóbb bárki vitássá tehesse. Ezért a jogerős ítélettel eldöntött jogi kérdésben újabb anyagi jogi vitának nincs helye, tehát ilyen tartalmú per lefolytatására nincs bírói út.
A felülvizsgálati kérelem folytán eljáró Kúria megállapította, hogy valamely szerződés bíróság általi létrehozása nem jelenti egyben az e körben meghozott ítéletet „támadhatatlanságát", azaz az ilyen szerződés hatályosságának vitatására sor kerülhet. A jogerős ítélethez kötődő res iudicata hatás nem azonos az ítélet erga omnes hatályával. Perakadály folytán a per megszüntetésének csak akkor van helye, ha a vitatott követelés jogszabály értelmében nem érvényesíthető bírói úton. Ez a jogkorlátozás bírói értelmezéssel nem bővíthető. Ezért a bíróságnak megismételt eljárásban érdemben kell a szerződés hatálytalanságáról határoznia.

Budapest, 2019. február 26.

A Kúria Sajtótitkársága