Elővásárlási jog jogszerű gyakorlásának vizsgálatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. szeptember 18.

Közlemény a Kúria Kfv.II.37.220/2017/8. számú jelentős döntéséről:
A földforgalmi ügyben az elővásárlási jog jogszerű gyakorlása vizsgálatába beletartozik, hogy az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül közölték-e a társtulajdonossal.

Az ingatlan elővásárlásra jogosult társtulajdonosaival az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül annak ellenére nem közölték, hogy a földforgalmi szabályok ezt előírják. A Kúria álláspontja szerint az elsőfokú bíróság alappal vonta le azt a következtetést, hogy a Földforgalmi tv. 21.§ (1) bekezdése és a Fétv. 17.§ (2) bekezdésének előírásai sérültek. A Kúria megállapította, hogy az alperesnek a Földforgalmi tv. 23.§ (2) bekezdése alapján az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási jogszabályok megsértése miatt kellett volna a szerződés hatósági jóváhagyását megtagadnia, miután hatóságként elsődlegesen neki van jogosítványa a jogszabályi előírások betartatásának ellenőrzésére. Ennek elmulasztásával az a jogsértő helyzet állt elő, hogy a közvetlen közlési kötelezettség elmulasztása semmilyen jogkövetkezménnyel nem járt. Az elsőfokú bíróság helyesen mondta ki, hogy az alperesi határozat a Földforgalmi tv. 23.§ (2) bekezdésébe ütközik.

Budapest, 2018. szeptember 18.

A Kúria Sajtótitkársága