Egységes környezethasználati engedély tárgyában hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. február 4.

A Kúria az egységes környezethasználati engedély tárgyában indult perben hozott Kfv.II.38.094/2017/23. számú ítéletében kimondta, hogy önmagában a közigazgatási eljárásban megállapított ügyféli jogállás nem eredményezi a közigazgatási perben a korábban ügyfélként eljáró felperes kereshetőségi jogának megállapítását. A kereshetőségi jog fennállásához a pert indító félnek kell a határozattal kapcsolatban állított joga, jogi érdeke sérelme és a fél által a perbe vitt anyagi jogi jogsértés közötti közvetlen érintettségét, közvetlen kapcsolatot valószínűsítenie. Eljárási jogsértés közvetlen anyagi jogi érintettség hiányában nem alapoz meg kereshetőségi jogot.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 332. § (6) bekezdése alapján perbe hívott szakhatóság vonatkozásában jogszabályon alapuló jogutódlását a bíróság a 7/2014. (XI. 25.) KK vélemény megfelelő alkalmazásával a beavatkozóként eljáró szakhatóság vonatkozásában megállapíthatja.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások tekintetében az Ngtv. 8. § (8) bekezdésében a keresetváltoztatásra, keresetkiterjesztésre meghatározott határidő nem hosszabbítható meg, nem hagyható figyelmen kívül, a 9/2017. (IV. 18.) AB határozatban foglalt eset kivételével.

Budapest, 2019. február 4.

A Kúria Sajtótitkársága