Kereső

Például 07/06/2020
Például 07/06/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. július 2. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Tájékoztató Pfv.V.21.356/2019/8. számú egyedi ügyről Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti per
2020. július 1. Sajtóközlemények, hírek - - A (nyilvános) tárgyalások számának csökkentését szorgalmazza a Kúria
2020. július 1. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes
2020. július 1. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes
2020. június 29. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme
2020. június 26. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 26. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenessége miatti sérelemdíj tárgyában döntött a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 25. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 24. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll
2020. június 24. Sajtóközlemények, hírek - - Böszörményiné dr. Kovács Katalin a Kúria elnökhelyettese július 1-től
2020. június 24. Sajtóközlemények, hírek - - 2020. július 1-én vagy azt követően meghozott kúriai határozattal szemben kezdeményezhető jogegységi panasz eljárás
2020. június 24. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek A közigazgatási perrendtartás rendelkezésének alkalmazása kétfokú, országos illetékességgel eljáró alperes határozatának felülvizsgálata során
2020. június 17. Kollégiumok hírei - Jelentős ügyek Vállalkozói díjban való megállapodás megítélése a szerződés áfa fizetésre vonatkozó tilos elemei esetén
2020. június 17. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Kölcsönszerződésnek nevezett okiraton nyugvó igényt érvényesítésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. június 12. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Baleset következtében keletkezett egészségkárosodás miatti kártérítési igény tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 12. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 11. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek A munka törvénykönyve hatálya alá került volt közalkalmazottat megillető juttatások tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. június 11. Kollégiumok hírei - Egyedi ügyek Munkavállaló kártérítési felelőssége tárgyában döntött a Kúria

Oldalak