Kereső

Például 03/29/2020
Például 03/29/2020
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2020. március 27. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság és bíróság tagjaként nem járhat el a sértett és képviselője és nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság és bíróság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok áll fenn
2020. március 27. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozatot hozott társtettesként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntettének és társtettesként elkövetett emberi test tiltott felhasználása bűntettének tárgyában
2020. március 27. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A Kúria határozatában megállapította, hogy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban kizárólag arra van törvényes lehetősége a bíróságnak, hogy pótolja vagy korrigálja a törvény kötelező, de nem mérlegelésen alapuló rendelkezéseit
2020. március 23. A Kúria a médiában - - A perújítások eredménytelensége bizonyította az ítélkezés megalapozottságát - a perújítást vizsgálta a Kúria büntetőjogi ítélkezésben
2020. március 16. Sajtóközlemények, hírek - - Az új koronavírus által okozott járványügyi helyzetben szükséges intézkedésekről döntött a Kúria elnöke
2020. március 10. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek A jogellenes munkáltatói intézkedés önmagában – személyiségi jogsértés megállapíthatósága nélkül – még nem teremt jogalapot sérelemdíj követelésére
2020. március 9. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Jövedelempótló kártérítési járadék mértékének leszállítása tárgyában hozott döntést a Kúria
2020. március 9. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Kártérítés tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
2020. március 5. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Nincs helye a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának a mérlegelési jogkör gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén
2020. március 4. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Jelentős ügyek A perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jog megsértése miatti kártérítési per
2020. március 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben a közigazgatási hatóság tényállás-tisztázási és indokolási kötelezettsége egyedi módon érvényesül
2020. március 2. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Jelentős ügyek Feltalálói minőség megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntést a Kúria
2020. március 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Potenciális versenykorlátozás tárgyában indult perben hozott döntést a Kúria
2020. február 27. A Kúria a médiában - - Darák Péter: Wlassics Gyula, a Királyi Közigazgatási Bíróság első elnöke
2020. február 26. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Jelentős ügyek Devizaalapú kölcsönszerződés esetén tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása, ha azt a bank a kölcsön folyósításának feltételeként határozza meg
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségét követheti el az, aki elmulasztja a gondozási szerződésből eredő kötelezettségét
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A másodfokú bíróság határozatával szemben bejelenthető másodfellebbezés csak ügydöntő határozattal szemben érvényesíthető
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Illetékesség kérdéséről döntött a Kúria az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási ügyekben
2020. február 25. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek A rendbírság kiszabott összege megfelelő szankciója a védői jelenléti kötelezettség elmulasztásának
2020. február 25. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Csak meglévő akadályozó tényező esetében van arra lehetősége a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy befejezett cselekménynél lehetséges hatások elemzésébe kezdjen

Oldalak