A Kúrián hat főtanácsadói álláshely betöltésére

Nyomtatóbarát változat

A foglalkoztatásra igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) illetménytáblázata szerinti bérezéssel kerül sor.
A kinevezési feltételeket az Iasz. 11. § és 11/A §-a tartalmazza.

A pályázatok elbírálása során előnyt jelent a polgári jog, a közigazgatási jog, területén végzett tudományos tevékenység, valamint a magas szintű nyelvtudás.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát és a képesítését igazoló okiratokat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. október 5. napja 13.00 óra.

A pályázatot a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.