Köm.5.052/2016/5. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Az ügy száma: Köm.5052/2016/5.

A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az indítványozó képviselője: dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Érpatak Község Önkormányzata (4245 Érpatak, Béke utca 28.)

Az ügy tárgya: alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa eljárását, mely törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt indult, mivel Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testülete nem alkotta meg az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeletét, megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány:

[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) 2016. december 14-én kelt indítványt nyújtott be a Kúria Önkormányzati Tanácsához, amelyben kezdeményezte törvényen alapuló jogalkotói kötelezettség elmulasztását Érpatak Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tekintetében, mert nem tett eleget az alapellátási körzetek megállapításának elfogadásával kapcsolatos jogalkotási kötelezettségének. Kérte a Kúriát, hogy határidő tűzésével hívja fel az önkormányzatot jogalkotási feladatának teljesítésére.

[2] Az indítvány benyújtását követően – 2016. december 14-én 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen – az önkormányzat elfogadta 6/2016. (XII.14.) számú rendeletét „Az alapellátási körzetek megállapításáról”.

[3] A fentiekre tekintettel az indítványozó a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51. § (2) bekezdés a) pontja és 58. §-a alapján az indítványát visszavonta.

A Kúria döntésének jogi indoka

[4] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta. A Bszi. 58. §-a pedig kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat az önkormányzati tanács eljárása során eleget tesz a törvényen alapuló rendeletalkotási kötelezettségének, az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti. Az eljárás megszüntetése előtt az önkormányzati tanács határidő tűzésével gondoskodik a fővárosi és megyei kormányhivatal állásfoglalásának beszerzéséről.

[5] A Bszi. fenti rendelkezésire tekintettel a visszavont indítvány alapján a Kúria a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása megállapítására irányuló eljárását megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok és irányadó joggyakorlat:

[6] 2011. évi CLXI. törvény 51. § (2) bekezdés a) pont és 58. §

Záró rész

[7] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.
   
Budapest, 2017. március 7.

Dr. Kozma György s.k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k.  előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró