Köm.5.032/2016/8. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa
határozata

Az ügy száma: Köm.5032/2016/8.

A tanács tagja: Dr. Kozma György a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt előadó bíró, Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó bíró

Az indítványozó: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Az indítványozó képviselője: dr. Lakatos Szabolcs jogtanácsos

Az érintett önkormányzat:* Érpatak Község Önkormányzata (Érpatak, Béke u. 28.)

Az ügy tárgya: zárszámadási rendelet megalkotása

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa azt az eljárást, amely törvényen alapuló jogalkotói kötelezettség elmulasztása miatt indult, mert Érpatak Község Önkormányzat képviselő testülete nem alkotta meg a 2015. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány:

[1] A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) 2016. július 21-én kelt indítványt nyújtott be a Kúria Önkormányzati Tanácsához, amelyben kezdeményezte törvényen alapuló jogalkotói kötelezettség elmulasztását Érpatak* Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tekintetében, mert nem tett eleget a 2015. évi zárszámadás elfogadásával kapcsolatos jogalkotási kötelezettségének. Kérte a Kúriát, hogy határidő tűzésével hívja fel az önkormányzatot jogalkotási feladatának teljesítésére.

[2] Az indítvány benyújtását követően – 2016. szeptember 6-án megtartott képviselő-testületi ülésen – az önkormányzat elfogadta 4/2016. (IX.06.) számú rendeletét „Az Önkormányzat 2015. évi Zárszámadásáról”.

[3] A fentiekre tekintettel az indítványozó a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51. § (2) bekezdés a) pontja és 58. §-a alapján az indítványát visszavonta.

A Kúria döntésének jogi indoka

[4] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta. A Bszi. 58. §-a pedig kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat az önkormányzati tanács eljárása során eleget tesz a törvényen alapuló rendeletalkotási kötelezettségének, az önkormányzati tanács az eljárást megszünteti. Az eljárás megszüntetése előtt az önkormányzati tanács határidő tűzésével gondoskodik a fővárosi és megyei kormányhivatal állásfoglalásának beszerzéséről.

[5] A Bszi. fenti rendelkezésire tekintettel a visszavont indítvány alapján a Kúria a törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség elmulasztása megállapítására irányuló eljárását megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok és irányadó joggyakorlat:

[6] 2011. évi CLXI. törvény 51. § (2) bekezdés a) pont és 58. §

Záró rész

[7] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.
   
Budapest, 2016. november 22.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. bíró

 

* a Köm.5032/2016/11. számú kijavító végzésben foglaltak szerint kijavított szöveg