Köf.5.065/2014/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Az ügy száma: Köf.5065/2014/3.
A tanács tagja: dr. Kozma György a tanács elnöke; dr. Balogh Zsolt előadó bíró;
           dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó bíró
Az indítványozó: Kúria felülvizsgálati tanácsa
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,                  Újpalota Önkormányzata  (Budapest,  Bocskai u. 1-3.)
Az ügy tárgya: telekadó mértéke köztemető esetén

Rendelkező rész

    A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kúria által a Kfv.I.35.217/2014/10. számon     kezdeményezett, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,     Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének az építmény és telekadóról és     az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII. 19.) önkormányzati     rendelete 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 3.§ (4) bekezdése     örvényellenességének vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

1. A Kúria felülvizsgálati tanácsa a 2014. december 4-én meghozott Kfv.I.35.217/2014/10. számú végzésben – az előtte folyamatban lévő ügyben – kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsánál Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 3.§ (4) bekezdése törvényellenességének vizsgálatát, és a perben való alkalmazási tilalom kimondását.

2.  Ezt követően a Kúria felülvizsgálati tanácsa hivatalból észlelte, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa egy másik bíróság kezdeményezése alapján a Köf.5060/2014/4. számú határozatában megállapította az Ör. 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 3.§ (4) bekezdésének törvényellenességét, és akként rendelkezett, hogy a törvényellenes rendelkezés nemcsak a kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben, hanem „valamennyi, a törvényellenesség megállapítása időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben” sem alkalmazható.

3.  Erre tekintettel a Kúria felülvizsgálati tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján az indítványát visszavonta.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

4.  A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta. A Kúria az eljárást megszüntette, mivel a Köf.5060/2014/4. számú határozatban megállapított törvényellenesség és alkalmazási tilalom a Kúria felülvizsgálati tanácsa előtt folyamatban lévő  Kfv.I.35.217/2014. számú ügyben is irányadó.

Alkalmazott jogszabályok

5. 2011. évi CLXI. törvény 51. § (2) bekezdés a) pontja

Záró rész

6. A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2015. április 14.

dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. bíró