Köf.5.054/2021/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Önkormányzati Tanácsának
végzése

Köf.5054/2021/6.

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Kiss Árpád Lajos előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró, Dr. Patyi András bíró, Dr. Varga Zs. András bíró

Az indítványozó: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.)

Az indítványozó képviselője: Dr. Danka Ferenc jogtanácsos

Az érintett önkormányzat: Verőce Község Önkormányzata (2821 Verőce, Árpád út 40.)

Az érintett önkormányzat képviselője: Dr. Nyitrai Judit ügyvéd (cím)

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Verőce Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 4/2020 (VI. 12.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A végzés alapjául szolgáló tényállás

[1] Az indítványozó a PE/030/01239-3/2021. számú indítvánnyal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdés b) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontja alapján indítványozta Verőce Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Verőce Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 4/2020 (VI. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) más jogszabályba ütközésének vizsgálatát, valamint megsemmisítését.

[2] Az indítványozó a 2022. január 27. napján kelt PE/030/00306-2/2022. számú beadványában bejelentette, hogy Verőce Község Képviselő-testülete a 2/2022. (I. 17.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte az Ör. támadott rendelkezéseit, ezáltal az érintett önkormányzat a törvényes állapotot helyreállította, így az indítványától eláll. Kérte továbbá az eljárás megszüntetését.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

[3] A Kp. 139. §-a szerint, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az elállásra és az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 44. §-a alapján a felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül, a tárgyalás berekesztéséig elállhat. Az elállás a tárgyalást megelőzően írásban vagy a tárgyaláson szóban is bejelenthető. Ha a bíróság nem tart tárgyalást, elállni a bíróság ítéletének meghozataláig lehet. A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[4] A kifejtettek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdése c) pontja alapján a jelen normakontroll eljárását megszüntette.

A döntés elvi tartalma

[5] Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

[6] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[7] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[8] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. február 22.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. előadó bíró
Dr. Dobó Viola s.k. bíró
Dr. Patyi András s.k. bíró
Dr. Varga Zs. András s.k. bíró