Köf.5.037/2014/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
önkormányzati tanácsa

Köf.5037/2014/4.szám

V É G Z É S

A Kúria a Köf.5035/2014., Köf.5036/2014. és a Köf.5037/2014. számon folyamatban lévő ügyeket a Köf. 5034/2014. számú ügyhöz egyesíti.

Ez ellen a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2014. november hó 04.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt sk. bíró