Köf.5.029/2016/6. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa
határozata

Az ügy száma: Köf.5029/2016/6.

A tanács tagja: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke, Dr. Balogh Zsolt előadó bíró,
                        Dr. Kozma György bíró

Az indítványozó: Kecskeméti Törvényszék
                           (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.)

Az érintett önkormányzat: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
                                          (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.)

Az ügy tárgya: a fizetési parkolási rendszerre vonatkozó szabályozás

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés azon rendelkezése tekintetében, amely szerint „díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha a jármű nem megfelelően érvényesített szelvénnyel parkol” törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

Az indítvány:

[1] A Kecskeméti Törvényszék (a továbbiakban: indítványozó) 2016. május 24. napján kelt indítványt nyújtott be a Kúria Önkormányzati Tanácsához, amelyben kezdeményezte Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 10.§ (1) bekezdés fenti rendelkezésének jogszabályba történő ütközésének felülvizsgálatát.

[2] Álláspontja szerint az Ör. 10. § (1) bekezdésének rendelkezése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. § (1) bekezdés és a 15/D. § (1) bekezdésébe ütközik.

[3] Az indítványozó 2016. szeptember 12-ei beadványában előadta, hogy a felperes fellebbezését visszavonta, majd a 2016. november 30-ai keltezésű végzésével az iratokat visszaküldte az elsőfokú bíróságnak.

[4] Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy az indítványozó tartalmában a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján az indítványát visszavonta.

A Kúria döntésének jogi indoka

[5] A Bszi. 51.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében „az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta […].”

[6] A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör. tekintetében az eljárást megszüntette.

Alkalmazott jogszabályok és irányadó joggyakorlat:

[7] A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pont

Záró rész

[8] A döntés elleni jogorvoslatot a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2016. december 13.

Dr. Kalas Tibor sk. a tanács elnöke,
Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró,
Dr. Kozma György sk. bíró