Köf.5.022/2013/9. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
Önkormányzati Tanácsa

Köf.5022/2013/9.szám

A Kúria Önkormányzati Tanácsa dr. Rácz Vanda jogtanácsos által képviselt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) Indítványozónak Dömös Község Önkormányzata (2027 Dömös, Táncsics u. 2.) ellen helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.), 6/2012. (III.9.), 7/2009. (VI.23.) és 16/2009. (XII.16.) számú rendeletei felülvizsgálatára irányuló indítvány alapján nemperes eljárásban – az alulírott napon - meghozta a következő

v é g z é s t:

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az eljárást megszünteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) a 2013. március 27. napján kelt indítványában kezdeményezte Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.), 6/2012. (III.9.), 7/2009. (VI.23.) és 16/2009. (XII.16.) számú rendeletei  felülvizsgálatát a Kúriánál.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5022/2013/4. számú végzésével tájékoztatta Dömös Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Érintett Önkormányzat), hogy az indítványra vonatkozóan a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 52. §-a alapján állásfoglalást terjeszthet elő.

Az Érintett Önkormányzat 2013. július 19. napján kelt beadványában arról tájékoztatta a Kúriát, hogy 2013. július 18-án tartott képviselő-testületi ülésén a kifogásolt rendeleteket hatályon kívül helyezte.

A Kúria Köf.5022/2013/6. számú végzésében foglalt felhívásra reagálva az Indítványozó 2013. szeptember 23-án kelt beadványában előadta, hogy az indítványát nem tartja fenn.

A Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Önkormányzati Tanács az eljárást megszünteti, ha az indítvány benyújtója az indítványt visszavonta.

A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa  a Bszi. 51. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott az eljárás megszüntetéséről.

A végzés ellen a jogorvoslat lehetőségét a Bszi. 49. §-a zárja ki.

Budapest, 2013. október 8.

Dr. Kozma György sk. a tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt sk. előadó bíró

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő