Keresés

Kollégiumi vélemények

33. BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

Perújítás elrendelésének akkor van helye, ha a cselekménnyel kapcsolatos bűnösség körének vagy a cselekmény jogi minősítésének változtatására utaló új bizonyítékok lényegesen enyhébb, illetőleg lényegesen súlyosabb büntetés kiszabását valószínűsítik.

2023/08. szám

32. BK vélemény
Súlyosítási tilalom a járművezetéstől eltiltás esetében

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

A járművezetéstől eltiltás körének kiterjesztésénél érvényesül a súlyosítási tilalom.

2023/08. szám

31. BK vélemény
Folytatólagos bűncselekmény elévüléséről

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

A folytatólagosan elkövetett bűncselekmény egyes részcselekményei büntethetőségének önálló elévülése kizárt.

2023/08. szám

30. BK vélemén
a kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról

2023/08. szám

29. BK vélemény
Idegen vagyon kezelésével megbízott személy esetében a csalás megállapíthatósága

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

2023/08. szám

28. BK vélemény
Tartási kötelezettség elmulasztása kóros elmeállapotban

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

A tartási kötelezettségnek a beszámítási képességet kizáró kóros elmeállapotban levő személy által való elmulasztása esetén hiányzik a Btk. 212. §-ában meghatározott bűncselekmény egyik törvényi tényállási eleme, az önhiba. Ezért a vádlott felmentését bűncselekmény hiányára és nem büntethetőséget kizáró okra kell alapozni.

2023/08. szám

27. BK vélemény
A többek által elkövetett szexuális erőszakról

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

A többek által elkövetett szexuális erőszak bűntette [2012. évi. C. törvény 197. § (3) bekezdés c) pont] megállapításának nem akadálya az, hogy a bűncselekmény elkövetési magatartását megvalósító két személy egyikének büntethetőségét a kóros elmeállapot kizárja.

2023/08. szám

26. BK vélemény
A bűncselekmény felfegyverkezve elkövetettként minősítéséről

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

Ha az elkövető a sértettet az attól elvett vagy annak kezéből kiejtett – az élet kioltására alkalmas – eszközzel nyomban bántalmazza: a cselekmény felfegyverkezve elkövetettként minősül.

2023/08. szám

25. BK vélemény
A haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés mellett alkalmazandó pénzbüntetésnél a megfelelő kereset, illetve jövedelem értelmezése

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.
Akit haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmény miatt határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélnek, ha megfelelő jövedelme, vagyona van, pénzbüntetésre kell ítélni [2012. évi C. törvény 50. § (2) bekezdés].

2023/08. szám

24. BK vélemény
A felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszakról

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

2023/08. szám

Oldalak