Keresés

Kollégiumi vélemények

83. BK vélemény
az erőszakos többszörös visszaesőkről

2023/08. szám

81. BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.
1. A Be. 571. § (2) bekezdése azt a kötelezettséget írja elő a bíróság számára, hogy az ott meghatározott feltételek teljesülése mellett – az ítélet történeti tényállásában megállapított összeg mértékéig – az előterjesztett polgári jogi igényt érdemben bírálja el.

2023/08. szám

79. BK vélemény
A járművezetés ittas állapotban vétségével és a járművezetés bódult állapotban vétségével összefüggésben elkövetett szabálysértések értékelésének szempontjairól

2023/08. szám

78. BK vélemény
A vagyonelkobzás elrendeléséről a korrupciós bűncselekmények kapcsán

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

2023/08. szám

76. BK vélemény
A súlyosítási tilalom a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.
A megismételt eljárásban érvényesülő relatív súlyosítási tilalom szerint, ha a vádlott terhére az alapeljárásban nem jelentettek be fellebbezést, úgy a hatályon kívül helyezett ítéletben kiszabott büntetést a megismételt eljárásban nem lehet súlyosítani.

2023/08. szám

69. BK vélemény
A vagyonelkobzásról

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

I. A vagyonelkobzás célja a bűnös úton elért vagyongyarapodás elvonása.


II. Nem lehet vagyonelkobzást elrendelni arra a vagyonra (vagyontárgyra), amelyet a sértettnek kell kiadni vagy visszaadni, vagy amely a sértetthez már visszajutott.

2023/08. szám

66. BK vélemény
A vádlottnak a bűncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegségéről

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

A 2017. évi XC. törvény 597. § (3) bekezdése alapján a vádlottnak a bűncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegségére tekintettel a másodfokú eljárás felfüggesztésének csak akkor van helye, ha a tárgyalás a vádlott távollétében nem tartható meg.

2023/08. szám

65. BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

1. A 2017. évi XC. törvény 608. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező – ok az, ha a tárgyalást az elsőfokú bíróság annak ellenére, hogy a tanács összetétele megváltozott, nem ismételte meg.

2023/08. szám

64. BK vélemény
A tárgyalás folytonosságával összefüggő egyes kérdésekről

2023/08. szám

61. BK vélemény
a bűncselekmény bírósági határozatban történő megnevezéséről

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

1. A bűncselekményt a bíróság ügydöntő határozatának rendelkező részében a 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) Különös Része szerinti alcímével kell megnevezni.

2023/08. szám

Oldalak