Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.035/2021/6. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.029/2021/9. számú határozata
Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2022/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.030/2021/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a kifogást előterjesztő jogegységi panaszát visszautasítja.
Megállapítja, hogy a kifogást előterjesztő 30 000 (harmincezer) forint jogegységi panasz eljárási illeték visszatérítését kérheti.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.003/2021/10. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/04. szám

Jogegységi határozatok

1/2022. Polgári jogegységi határozat
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesítéséről
A Kúria összevont polgári-gazdasági-munkaügyi jogegységi tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnökének indítványa alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesíthetősége tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő
jogegységi határozatot:

2022/05. szám

1/2022. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat
a közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú perben eljáró bíróság meghatározásáról

2022/05. szám

1/2022. Közigazgatási jogegységi határozat

2022/04. szám

8/2021. Polgári jogegységi határozat
a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson készített képmás hozzáférhetővé tételéről

2022/04. szám

3/2021. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat
a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság meghatározásáról

2022/03. szám

Oldalak