Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.064/2022/7. számú végzése


Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.


Indokolás

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.063/2022/7. számú végzése


Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.


Indokolás

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa Jpe.III.60.037/2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.V. tanácsa által előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány alapján indult jogegységi eljárásban meghozta a következő

végzést:

a Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi határozat meghozatalát mellőzi.

Indokolás

I.

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 3/2023. jogegységi határozat (Jpe.IV.60.028/2022/11. szám)

A mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott földárverési eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető jogorvoslatról

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.II. számú tanácsának előzetes döntéshozatali indítványa alapján lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.044/2022/10. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás

2023/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.023/2022/7. számú határozata

2023/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.036/2022/11. szám)

a Földforgalmi törvényben rögzített „közvetlen megelőző” minősítés megítéléséről

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese által kezdeményezett jogegységi eljárásban, a 2023. február 20. napján megtartott ülésén, meghozta a következő

jogegységi határozatot:

2023/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.065/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.062/2022/4. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria az I. és II. rendű alperesek jogegységi panaszait visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.045/2022/8. számú határozata

2023/03. szám

Oldalak