Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.056/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a VI. rendű terhelt jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.050/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.035/2022/7. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgálató tényállás
[1] A felperes a holland jog szerint bejegyzett gazdasági társaság, amely online szálláshely-közvetítő foglalási rendszert működtet.

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.030/2022/8. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi a felpereseket, hogy 15 napon belül, egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 500 000 (ötszázezer) forint jogegységi panasz eljárásban felmerült költséget.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.
 
Indokolás
A jogegységi panasz tekintetében irányadó tényállás

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.019/2022/9. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.008/2022/8. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panaszt elutasítja.
A jogegységi panasz eljárás illetéke az állam terhén marad.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 5/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.024/2022/12.)

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 4/2022. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.012/2022/12.)

A Btk. 371. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.042/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

2022/12. szám

Oldalak