Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.471/2015/7. szám alatt a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő besorolása tárgyában hozott döntéséről (archív tartalom)

A felperes 2006. november 26-ától állt köztisztviselői jogviszonyban az alperessel pénztáros munkakörben. Kinevezéskor közölte az alperessel, hogy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és benyújtotta az ezt igazoló Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett oklevél másolatát.

2016. március 8.

Tájékoztató a Kfv.III.35.225/2015. számú ügyben becslési eljárásban hozott adóhatósági határozat felülvizsgálata során irányadó szempontokról (archív tartalom)

Az adóhatóság jogerős határozatában felperes terhére két adóévre személyi jövedelemadó és százalékos egészségügyi hozzájárulás adónemekben – becslést alkalmazva – adóhiányt állapított meg, és az adóhiány után felperest adóbírság és százalékos egészségügyi hozzájárulás

2015. október 6.

Idegenrendészeti ügyben szigorít a Kúria (archív tartalom)

A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője észlelve, hogy a kollégium ítélkező tanácsai eltérő gyakorlatot folytatnak a harmadik ország állampolgárai beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek értelmezése során, jogegységi eljárást kezdeményezett, amelynek eredm

2015. július 20.

Tájékoztató a Kúria Büntető Jogegységi Tanácsának a TÉSZ alkalmazhatóságáról hozott 2/2015. BJE számú jogegységi határozatáról (archív tartalom)

A Kúria elbírálva a Büntető Kollégium vezetőjének 2015.  június 17-én kelt indítványát, jogegységi határozatban mondotta ki, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (TÉSZ) kialakult ítélkezési gyakorlatától eltérésre a hatályos jogszabályok, az EJEB esetjoga,  alkotmánybírósági döntés

2015. július 1.

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Állam ellen indított perekben hozott jogerős határozatokkal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmek elbírálásának rendjéről (archív tartalom)

A Kúria Polgári Kollégiumának az alábbi tanácsai járnak el a fent említett ügyekben:

1) G.VII. tanács
2) P.VI. tanács
3) P.V. tanács
4) P.I. tanács

2014. október 31.

Tájékoztató a Pfv.V.21.132/2014/5.számú ügyben (archív tartalom)

A peres felek között 2008. június 11-én – tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - vállalkozási szerződés jött létre a „Kormányzati negyed építéséhez kapcsolódóan Gépészeti Üzletág funkcióinak kitelepítése Istvántelekre” generálkivitelezői tevékenység ellátására.

2014. október 14.

Oldalak