Közlemények kúriai döntésekről

Az érvénytelenségi kifogás mindig az érdemi ellenkérelem része

Tájékoztató a Pfv.VI.21.537/2019. számú kölcsön megfizetése iránt indított egyedi ügyben.

2020. október 27.

Tizenegy 1956 utáni megtorló ítélet törvényi semmisségét igazolta a Kúria idén

Idén is folytatódott az ún. „semmisségi ügyek” elbírálása a Kúrián. Tíz az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmisségét igazolta a Kúria 2020. január 1. és október 22.

2020. október 22.

A Kúria határozatot hozott jogviszony átminősítése tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.337/2019. számú ügyről.

2020. október 19.

A jogegységi panasz előterjeszthetősége szempontjából a támadott határozat meghozatala időpontjának van jelentősége

A Kúria újabb jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot:  a Jpe.I.60.003/2020.

2020. október 12.

Vérplazma alapú gyógyszerkészítmények gyártása, fejlesztése, forgalmazásával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria a Pfv.VI.20.875/2020 számú kártérítés iránti kiemelt egyedi ügyben meghozott határozatáról.

2020. október 7.

A jogtalan vagyoni előnyből származó általános kártérítéssel kapcsolatos ügyben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.223/2020/8. számú kiemelt ügyben hozott egyedi határozatról.

Kiemelt jelentőségű polgári perben hozott ítéletet a Kúria.

2020. október 7.

Alappal került mellőzésre az igazságügyi elmeorvos szakértő kirendelése

Tájékoztató a Pfv.VI.21.344/2019. számú egyedi ügyben.

2020. október 7.

Személyiségi jogsértés megállapítása és sérelemdíjfizetés iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.553/2019. számú ügyben.

2020. október 1.

Oldalak