Közlemények kúriai döntésekről

Felek közötti kivitelezési szerződésekből eredő kötbér, kártérítés és javítási költség tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.943/2020/16. számú kiemelt jelentőségű egyedi ügyben hozott határozatáról.

2020. november 5.

Az ítélőtábla okszerűen helyezte hatályon kívül a másodfokú bíróság ügydöntő határozatát

Tájékoztató a Kúria Hkf.I.744/2020-as számú büntetőügyben hozott végzéséről.

2020. november 4.

A bíróság illetékessége területalapú mezőgazdasági támogatással kapcsolatos közigazgatási perben

Tájékoztató a Kúria Kkk.VI.40.068/2020/2. számú döntéséről.

2020. november 3.

Bírák és ügyészek számára az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását érintően határozott a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.37.542/2020/7.-ez számú ügyben: Öregségi nyugdíj újbóli megállapítására a „kényszernyugdíjazott” bírák és ügyészek számára a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2018. december 23-tól hatályos 102/C. §-ban biztosít lehetőséget.

2020. november 2.

Építési szerződésből eredő követelés megítéléséről határozott a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.684/2019/5. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2020. október 29.

Oldalak