Közlemények kúriai döntésekről

Az ajánlattevő ajánlatkérővel szembeni kártérítési igényének az uniós joggal összhangban álló eljárásjogi feltételei

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ügyben hozott határozatáról.

2019. január 22.

Az elévülés megszakítását eredményező felszólítás ismérvei

A Kúria határozatot hozott a Pfv.V.20.162/2018/4. számú egyedi ügyben.

2019. január 14.

Tájékoztató szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése miatti kártérítés tárgyában

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.005/2018. számú ügyben hozott határozatot.

2019. január 11.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.046/2018. számú ügy elvi tartalma:
I. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó kötelezettségszegés gyanújának felmerülését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a körülmények tisztázását.

2019. január 9.

Tájékoztató munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.713/2017. számú ügyben hozott határozatot.

2019. január 9.

Az ügyvezetői tisztség vagylagosan látható el munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony alapján

A Kúria a Pfv.V.20.024/2018/8. számú egyedi ügyben hozott határozatot.

2019. január 7.

Rögzíthet-e a Kúria az iratok tartalma alapján a másodfokú bíróságtól eltérő tényállást?

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.218/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 20-án hozott határozatáról: A harmadfokú bíróság – a másodfokú bíróság számára a Be. 593.

2018. december 18.

Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság nem valósulhat meg

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.630/2018. számú jelentős ügyben 2018.

2018. december 18.

Oldalak