Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.046/2018. számú ügy elvi tartalma:
I. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó kötelezettségszegés gyanújának felmerülését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a körülmények tisztázását.

2019. január 9.

Tájékoztató munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.713/2017. számú ügyben hozott határozatot.

2019. január 9.

Az ügyvezetői tisztség vagylagosan látható el munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony alapján

A Kúria a Pfv.V.20.024/2018/8. számú egyedi ügyben hozott határozatot.

2019. január 7.

Rögzíthet-e a Kúria az iratok tartalma alapján a másodfokú bíróságtól eltérő tényállást?

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.218/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 20-án hozott határozatáról: A harmadfokú bíróság – a másodfokú bíróság számára a Be. 593.

2018. december 18.

Kihívó közösségellenesség hiányában a garázdaság nem valósulhat meg

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.630/2018. számú jelentős ügyben 2018.

2018. december 18.

Az ügyek egyesítése folytán az elbírálandó cselekményekre egységesen a legutolsó cselekmény elkövetési ideje szerinti büntetőtörvényt kell alkalmazni

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.991/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 5-én hozott határozatáról.

2018. december 18.

A Kúria döntése bíróság által alkalmazott katonai mellékbüntetésről

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.872/2018. számú jelentős ügyben 2018.

2018. december 18.

Bűnrészességre mint tényálláson kívüli magatartásra törvényi egységet alapozni nem lehet

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.454/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 2-án hozott határozatáról.

2018. december 18.

A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel a többszörös visszaesővel szemben

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.196/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 5-én hozott határozatáról. A járásbíróság a 2017. október 25-én meghozott és aznap jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett lopás vétségében [Btk. 370.

2018. december 18.

Oldalak