Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria hatályon kívül helyezte a jogerős ítéletet az úgynevezett „azbeszt ügyben”

Tájékoztató a zavaró szomszédjogi áthatással okozott kárfelelősség megállapítása tárgyában a Kúria 2019. február 6-án, a Pfv.I.20.474/2018. számú ügyben hozott döntéséről.

2019. február 11.

Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.125/2018. számú ügyben hozott döntést.

2019. február 8.

Mikor jogerős a büntetésvégrehajtási bíró határozata?- Döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria 2019. február 5-én, a Bfv.II.1.326/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról.

2019. február 7.

Jegyzői előterjesztés tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a 2019. január 14-én, Kúria Bfv.II.896/2018.

2019. február 7.

Újabb jogos védelmi helyzetet érintő ügyben határozott a Kúria

Tájékoztató a 2019. január 21-én, a Kúria Bfv.I.1.185/2018.

2019. február 7.

Tájékoztató zsarolás bűntette tárgyában hozott kúriai döntésről

Tájékoztató a Kúria 2019. január 7-én, a Bfv.I.993/2018.

2019. február 7.

Nem lehet tárgya a magánlaksértésnek a még ki nem utalt önkormányzati bérlakás

Tájékoztató a Kúria 2018. december 4-én Bfv.I.1.328/2018. számú ügyében hozott határozatáról: Nem lehet tárgya a magánlaksértésnek  a még ki nem utalt önkormányzati bérlakás.

2019. február 7.

Tájékoztató csoportosan elkövetett rablás társtettessége tárgyában hozott határozatról

Tájékoztató a Kúria 2019. január 21-én, a Bfv.I.1.071/2018.

2019. február 7.

Tájékoztató a Kúria döntéséről, miszerint a házas transzformátor állomás építményadó fizetési kötelezettség alá esik

A Kúria Közigazgatási – Munkaügyi Kollégiuma döntést hozott a Kfv. I.35.108/2018/10. számú ügyben.

2019. február 7.

Tájékoztató jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A döntés elvi tartalma: a NAV hivatalos adatközlése alapján amennyiben nem állapítható meg, hogy a felperesnek származott olyan jövedelme saját Kft-jéből, amely az alperes által fizetendő elmaradt jövedelmet csökkenthetné, nem jelenti azt, hogy ellenbizonyításnak nem lenne helye, vagyis a bizonyí

2019. február 7.

Oldalak