Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozatot hozott munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.122/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

A Kúria határozata szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában folyt perben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.169/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

A Kúria tájékoztatója munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.129/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

A Kúria határozatot hozott munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában folyt perben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.150/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

Munkaviszony-megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.130/2018. számú ügyről.

2019. február 27.

A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki

Tájékoztató a Pfv.V.20.282/2018/6. számú egyedi ügyben.

2019. február 26.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása tárgyában hozott döntés a Kúria

Tájékoztató az Mfv.III.10.096/2018/6. számú határozatról.

2019. február 19.

A Kúria ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyben hozott határozatot

Tájékoztató a Kfv.VI.37.050/2018. számú jelentős ügyben hozott döntésről.

2019. február 18.

Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt hozott versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata

Tájékoztató a Kfv.VI.37.060/2018. számú jelentős ügyről ügyben hozott határozatról.

2019. február 18.

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a 2018. december 3. napján tárgyaláson elbírált, Mfv.III.10.094/2018. számú ügyben.

2019. február 18.

Oldalak