Közlemények kúriai döntésekről

Egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetése iránt indított perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.III.21.447/2019/6. számú, különös munkaigényű perben hozott határozatról.

2020. december 3.

Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és tanulmányi szerződés tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.041/2020. számú ügyről.

2020. december 3.

Vezetői megbízás visszavonása jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.005/2020. számú ügyről.

2020. december 3.

A Kúria határozatot hozott közlekedési baleset során szerzett egészségkárosodás miatti kártérítés tárgyában

Tájékoztató a Kúria Pfv.III.21.438/2019. számú egyedi ügyben kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatról

2020. november 30.

A magzat genetikai rendellenessége felismerésének elmulasztása miatt érvényesített kártérítési igény iránti perben döntött a Kúria

Tájékoztató a Pfv.III.21.127/2019/6. számú tárgyában hozott határozatról.

2020. november 30.

Életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította a Kúria a vádlottak büntetését

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.170/2020. számú jelentős ügyben 2020. szeptember 17-én hozott határozatáról.

2020. november 18.

A sajtóban „darnózseli gyilkosságként” emlegetett ügyben a bizonyítandó, perdöntő tény az, hogy a vádlott megölte a sértettet, és ez az ő tudatában miként jelent meg

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.1.530/2019. számú jelentős ügyben 2020. október 16-án hozott határozatáról.

A megyei főügyészség vádiratában a vádlottal szemben a Btk. 160.§ (1) bekezdésébe ütköző emberölés bűntette miatt emelt vádat.

2020. november 18.

Az alperest terhelő bizonyítási kötelezettség, amennyiben érdemi védekezése szerint a színlelt szerződés más szerződést leplez

Tájékoztató a Pfv.V.20.465/2020/7. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

A peres felek között létrejött megbízási szerződés alapján az alperes a felperesnek üzletviteli tanácsadás címén 276.098.000 forintot számlázott, felperes a számlákat kiegyenlítette.

2020. november 13.

Oldalak