Közlemények kúriai döntésekről

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése jogszerűségének tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.146/2020. számú határozatáról.

2021. február 25.

A semmis szerződés kártérítési jogkövetkezményére irányadó anyagi jogi szabály meghatározása

Tájékoztató a Pfv.V.20.610/2020/7. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2021. február 17.

Hivatásos szolgálati jogviszony megszüntetésének jogszerűsége tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.152/2020. számú határozatáról.

2021. február 3.

Joggal való visszaélésnek minősítette a Kúria a munkáltató felmondását a nyugdíjasnak minősülő felperessel szemben

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.144/2020. számú határozatáról.

2021. február 3.

Közalkalmazotti jogviszony próbaidőn belüli megszüntetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.134/2020. számú határozatáról.

2021. február 3.

A költséghatékony közszolgáltatás biztosításának elve a teljes eszközrendszer, valamennyi projektelem működtetése kapcsán irányadó

A Kúria Pfv.V.21.013/2020/4. számú kiemelt ügyben, az ISPA követelményrendszerének megfelelő regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával kapcsolatban hozott határozatot.

2021. február 1.

Ha az adóhatósági határozattal kapcsolatos jogvita a felszámolás alatt álló felperes vagyonát érinti, a közigazgatási perben is csak a csődtörvény szerinti képviselő - a felszámoló – nyújthat be fellebbezést, a vezető tisztségviselő nem

A felperes nevében eljáró vezető tisztségviselőt perbeli képviseleti jogosultság nem illeti meg, ha a per tárgya nem a felszámolási vagyon körén kívül eső vagyont érint; amennyiben a szervezeti képviselőnek a perben nincs képviseleti jogosultsága, fellebbezés előterjesztésére sem jogosult – emelt

2021. január 29.

Oldalak