PK 35.

Nyomtatóbarát változat

PK 35. szám
A baleseti járadék alapjául szolgáló átlagkeresetnek a nyugdíjjárulékkal való csökkentése*

A baleseti járadék alapjául szolgáló átlagkereset meghatározásánál a keresetet a nyugdíjjárulékkal csökkentett összegben kell figyelembe venni.

 

A Ptk. 357. §-nak (1) bekezdése szerint a balesetet szenvedett személy keresetveszteségét (jövedelem-kiesését) általában a balesetet megelőző egy évben elért rendszeres kereset (jövedelem) havi átlaga alapján kell meghatározni.

Az átlagkereset meghatározásánál azonban a keresetből nyugdíjjárulék címén kötelezően és rendszeresen levont összeg nem vehető figyelembe.

A dolgozók életének, testi épségének vagy egészségének sérelmével kapcsolatos károk megtérítéséről szóló 26/1980. (XII. 20.) MüM számú rendelet 9. §-nak a) pontja akként rendelkezik, hogy a kártérítés összegének kiszámításánál le kell vonni az elmaradt keresetre eső nyugdíjjárulékot.

A munkáltatónak az Mt. 62. §-án alapuló felelőssége vonatkozásában tehát a szóban levő kérdést jogszabály egyértelműen rendezi, és nem volna indokolt más számítási mód alkalmazása a károkozások említett körén kívül eső szerződésen kívüli károkozások tekintetében sem.

Mindezekre figyelemmel tehát a baleseti járadék alapjául szolgáló átlagkereset meghatározásánál a keresetet - a szerződésen kívüli károkozások körében is - a nyugdíjjárulékkal csökkentett összegben kell figyelembe venni.

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadó: vö. 1/2014. PJE határozat 1. pont.