PK 264.

Nyomtatóbarát változat

PK 264. szám*
Ha a bíróság a holtnak nyilvánító végzés hatálytalanságát állapította meg, a közjegyző az erről szóló végzés alapján hivatalból állapítja meg a holtnak nyilvánításhoz fűződő jogkövetkezmények hatálytalanná válását, és hivatalból jár el a hagyatéki eljárást megelőző állapot helyreállítása iránt.

 

 

 

* Indokolását nem tartotta fenn a 3/2015. PJE határozat 4. pont.